POLITYKA PRYWATNOŚCI

 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności

Serwis: wyjazdynareal.pl jest prowadzony przez KierunekMadryt Joanna Michalska z siedzibą: ul. Zwycięstwa 14, 44-100 Gliwice, NIP: 631-152-86-63, REGON 278111860 będący właścicielem i administratorem serwisu wyjazdynareal.pl zwanym dalej KierunekMadryt Joanna Michalska.

Każdego użytkownika serwisu oraz publikacji należących do KierunekMadryt Joanna Michalska obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany polityki prywatności nie wpływają na podstawową zasadę: Kursy i Szkolenia Joanna Michalska nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników swoich serwisów. Kursy i Szkolenia Joanna Michalska nigdy nie wysyła spamu.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować biuletynów należących do Kursy i Szkolenia Joanna Michalska oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Kursy i Szkolenia Joanna Michalska.

Zgadzając się z Polityką Prywatności oświadczasz, że:

  1. wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych dobrowolnie, dla celów marketingowych przez Kursy i Szkolenia Joanna Michalska. Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania.
  2. wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od KierunekMadryt Joanna Michalska, na podane przez Ciebie dane teleadresowe.
  3. zostałeś/aś poinformowany/a o tym, że:

administratorem Twoich danych osobowych jest KierunekMadryt  Joanna Michalska,

masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania i usuwania;

podanie danych osobowych jest dobrowolne, a jednocześnie niezbędne do korzystania z serwisu.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisu należącego do KierunekMadryt Joanna Michalska możesz zostać poproszona/y o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszona/y, to w większości przypadków: imię, nazwisko, adres e-mail oraz, w przypadku, gdy chcesz otrzymać fakturę – także nazwa firmy, numer NIP oraz adres firmy. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje tę czynność, w trakcie której wymagane było podanie danych.

Subskrypcja bezpłatnego newslettera.

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsleterów należących do KierunekMadryt  Joanna Michalska wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail oraz w niektórych przypadkach swojego imienia. Pola te są obowiązkowe. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu Czytelnikowi newsletter. Imię pozwala Kursy i Szkolenia Joanna Michalska zwracać się do Czytelników po imieniu.

Niezapowiedziane Wiadomości

KierunekMadryt Joanna Michalska zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości KierunekMadryt  Joanna Michalska rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, biuletynów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.)

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisu należącego do KierunekMadryt  Joanna Michalska mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Zmiany Polityki Prywatności

KierunekMadryt  Joanna Michalska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Zmiany Polityki Prywatności będą komunikowane Użytkownikom na stronie Serwisu oraz podczas logowania Użytkownika do Serwisu.

Wszelkie zmiany do Polityki Prywatności stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu, o ile nie zastrzeżono inaczej.

Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Polityce Prywatności, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż aktywacja w Serwisie po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Polityki Prywatności przez Użytkownika.

 

UWAGA: Wszystkie zakupy są nierefundowalne i nie podlegają reklamacji. Zgodnie z prawem nie możesz odstąpić od umowy w przypadku, gdy rozpocząłeś już korzystanie z zamówionych usług. Informacje na stronie  są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ani indywidualnej porady. Wszelkie decyzje i działania podejmujesz na własną odpowiedzialność.